|Print Print

Normer og godkendelser

Hos EUROTANK A/S sikrer vi, at alle gældende regler og normer for fremstilling af tanke og beholdere overholdes. Vi har et stort fokus på alle de processer som vores produkter gennemgår og at alt lige fra materialer og medarbejder til de færdige produkter lever op til de gældende danske og internationale standarder. 

 

Medarbejdere

Alle medarbejdere hos EUROTANK A/S har igennem træning fået den nødvendige erfaring, der kræves for at kontrollere de processer der arbejdes med. Alle vores svejsere er certificeret i overensstemmelse med den europæiske kvalifikationsstandard EN 287-1. Det betyder, at de er kvalificeret til smeltesvejsning af stål.  

 

Tanke og beholdere

Vores tanke og beholdere er CE mærket. Med CE mærkningen garanterer vi, at produkterne er fremstillet i overensstemmelse med fælles europæiske krav til sikkerhed, sundhed og miljø. Vores tanke og beholdere lever op til kravene i henhold til:

  • Arbejdstilsynets bekendtgørelser nr. 190 af 19. februar 2015 om indretning af trykbærende udstyr, og 
  • Bekendtgørelse nr. 100 af 31. januar 2007 om anvendelse af trykbærende udstyr.

Begge bekendtgørelser er gældende for beholdere og tanke der udsættes for et tryk højere end 0,5 bar. Vi kontrollerer alle produkter før levering til kunden. Kontrollen sker iht. DS/EN 25817 om lysbuesvejste samlinger i stål og DS/EN 286-1 om simple ufyrede trykbeholdere til luft eller kvælstof.

 

Trykafprøvning

Vores trykbeholdere trykafprøves i henhold til AT-anvisningen B.4.2 fra April 2003 og standarden DS/EN 286-1. Alle afprøvninger udføres med vand. Proceduren for trykafprøvningen lever op til arbejdstilsynets gældende bekendtgørelse, så hver enkelt beholder trykafprøves med det tryk, der er maksimal værdien af enten:

  • Den maksimale belastning, udstyret kan tåle under drift under hensyn til dets tilladte maksimaletryk og dets tilladte maksimal-temperatur, ganget med koefficienten 1,25
  • Eller det tilladte maksimaletryk ganget med koefficienten 1,43
 

Materialer

Alle de materialer, der anvendes i vores produktion mærkes når de kommer på lager og under fremstillingen af vores produkter. Mærkningen sker for at det er muligt at identificere materialerne ved fremstillingskontrollen. Materialerne mærkes i henhold til AT-vejledningen nr. 2.1.0.1 om dokumentation til trykbærende anlæg. De enkelte dele mærkes ihenhold til følgende standarder:

  • Metalliske materialer: DS/EN 10204
  • Ufyrede trykbeholdere: EN 13445
  • Plader: EN 10028-2 og EN 10025
  • Rør: DIN 17175 og DIN 1629